Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:17:01
Lepše je.
1:17:04
Doði. Pokazaæu
ti kako se igra kriket.

1:17:11
Dobra ideja.
1:17:13
Zašto ne bismo nabavili jaje
i zapoèeli sa kokošijom farmom.

1:17:16
Tako bismo imali uvek dovoljno jaja.
1:17:19
Dobro.
A za to nam treba kokoška.

1:17:21
Ne, nego jaje.
Starije je jaje od kokoške.

1:17:25
KOKOŠIJI REZERVAT
NE PRILAZI

1:17:26
Ne. To je uzaludno.
Ako nemaš kokoške, kako dobiješ jaje?

1:17:29
Kokoška izaðe iz jaja.
1:17:32
Potrebno ti je jaje,
da bi nastala kokoška.

1:17:35
Da.
Prvo ti treba kokoška, da snese jaje.

1:17:41
Idemo ispoèetka?
1:17:43
Prijevod i obrada: Jeca i Milan

prev.
next.