Dancer in the Dark
prev.
play.
mark.
next.

2:02:14
Da li ste doneli presudu?
2:02:18
Da, èasni sude.
2:02:43
Neka optuženi ustane.
2:02:58
Porota misli da je optužena
2:03:01
Selma Jezkova
2:03:04
kriva za ubistvo prvog stepena
2:03:06
i osuðujemo je na smrt.
2:03:10
Da li je ovo konaèna presuda porote?
2:03:13
Apsolutno ste shvatili da to mora
biti jednoglasna odluka?

2:03:17
Jesmo, èasni sude.
2:03:20
Selma Jezkova...
2:03:23
Ovom presudom je odluèeno
2:03:26
da æete biti prebaèeni odavde
2:03:28
i smešteni u državni zatvor
2:03:31
sve do trenutka kada æete
biti pogubljeni

2:03:35
vešanjem,
2:03:39
dok se ne utvrdi smrt.
2:03:41
Sud se raspušta.
2:03:43
Svi ustanite.

prev.
next.