Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:03:10
Sranje!
:03:24
Sranje! Jebeno sranje! Jebem ti!
:03:42
Sranje! Prokletstvo!
:03:53
Hej, tebi se obraæam!
:03:57
Sranje. Hajde.
Idemo odavde!

:04:23
Prokleto jebeno sranje!
:04:25
Kao da jedan leš nije dovoljan.
Sad vuèem dva jebena leša!

:04:34
Što si rekao?
:04:38
Jesi li dobro?
:04:40
-Da, jesam.
-Super. Gubi se van!

:04:43
Oh. Èini mi se da
me vrat nešto zeza!

:04:46
-Rekao sam: Van!
-Slušaj.

:04:50
Skoro si me ubio, ali još sam živ.
I sad si sretan što me nisi ubio.

:04:54
Zašto ne pokažeš malo dobre
volje i povezeš me sa sobom?

:04:59
Molim te.

prev.
next.