Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:07:09
Koristeæi Newtonov zakon za
rješavanje problema, vidimo..

:07:12
da je brzina najvažniji èimbenik.
:07:15
Koliko mora biti ubrzanje toèke X da
bi sa platforme pod kutom od 10 stupnjeva..

:07:19
dostigla 25 metara pod
utjecajem gravitacije?

:07:32
Anette?
:07:36
-Anette? -Zar ne vidiš
da sam zauzeta?

:07:40
-Ernie? -Nemam
pojma, stari.

:07:45
Kira?
:07:46
Ne možemo imati normalan sat ni
zadnjeg dana pred ljetnje praznike!

:07:51
-Što bismo trebali raditi?
-Završiti ga.

:08:02
-Doviðenja, g. Bannier.
-Doviðenja, Kira.

:08:05
Lijepo se provedite na praznicima.
:08:10
Prolazi pored tebe svakog dana, i
još uvijek nisi razgovarala s njim?

:08:14
-Sramim se.
-Ti? Sramiš se?

:08:18
Sranje.
:08:24
To je on!
:08:27
-Onaj tip s naoèalama!
-Hajde, prièaj s njim!

:08:38
Hej ti!
:08:41
Doði ovamo.
:08:49
Izgleda da ti treba malo sreæe.
:08:51
-Više mi treba nova vreæa.
-Što je to?

:08:55
-Sunce.
-Što je sunce?

:08:59
Lopta od užarenih gasova, oko koje se
Zemlja, kao i ostalih 8 planeta, okreæu.


prev.
next.