Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:19:05
Živiš li ovdje sam?
:19:08
Da.
:19:11
Imaš li curu?
:19:15
Nemam.
:19:18
-Hoæeš èaj?
-Da.

:19:23
Tako je èudno što smo
se upoznali danas, jer..

:19:28
sam znao da æemo
se danas upoznati.

:19:31
Možda ne baš znao,
ali sam se nadao.

:19:37
To je kao kad bi mogla odrediti svoju
vlastitu sudbinu u jednom danu.

:19:42
Ostao sam ovdje èekajuæi,
oèekujuæi tebe, i onda...

:19:46
Ne mogu vjerovati
da si se pojavila.

:19:51
Onda si ti ostala ovdje.
:19:58
Melek?
:20:21
-Hvala za sve.
-Zadovoljstvo je moje.

:20:24
Zbogom, Daniele.
:20:54
Gluposti!
Urazumi se!

:20:56
Ne! Mrzim ovaj
jebeni grad!

:20:59
Naravno, ali gdje si krenula?

prev.
next.