Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:41:00
Vratit æu se.
:41:25
Imamo slijepog putnika na brodu!
:41:36
Nemoj tako glasno, dušo.
:41:37
Molim vas, nemojte.
:42:28
Za Budimpeštu?
:42:46
Govoriš li njemaèki?
:42:50
Ne?
:42:53
-Engleski. Govoriš
li engleski? -Ne.


prev.
next.