Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:54:23
Èekaj samo, uhvatit æu te!
:54:28
Sad bih te trebao srediti.
:54:34
Sranje! Što ovo govno ne radi?
:54:36
Hej, vi! Pogurajte me!
:54:46
O, Bože, o, Bože.
:55:10
Ti si luda!
:55:15
Desno! Desno!
:55:36
Nije moguæe!
Skroz je prolupala!

:55:38
Preuredit æu ti facu!
:55:43
Moj si!
:55:48
Samo èekaj, šupku!
:55:51
-Ne èujem te! -Samo èekajte
dok vas propustim kroz šake.


prev.
next.