Keeping the Faith
prev.
play.
mark.
next.

1:26:01
Scuzã-mã,
dar în lumina recentelor dezvãluiri...

1:26:03
niciunul dintre noi nu e în mãsurã sã-i spunã ceiluilalt
ce sã facã sau ce sã nu facã.

1:26:08
N-ai fi spus aºa?
Oh, Doamne!

1:26:12
Trebuie sã crezi
cã sunt un idiot.

1:26:15
-Nu, Brian.
-Nu,nu,nu. Vreau sã spun...

1:26:17
eu cred cã sunt idiot.
1:26:19
Toate aceste momente cu tine.
1:26:21
Am urcat pe un nor ºi...
1:26:25
tocmai a fost reflectatã
incandescenþa dintre tine ºi Jake.

1:26:28
Nu-i adevãrat.
1:26:30
Sunt aºa de stânjenit. Eu--
1:26:34
Dumnezeule,
am fost a treia roatã la cãruþã.

1:26:39
-Oh, Brian.
-Parcã aº fi într-un...

1:26:41
show nou de facturã proastã
al lui Aaron Spelling.

1:26:44
-Merlose Priest.
-Nu.

1:26:46
Nu--Nu înþeleg, ºtii?
De ce--De ce acum?

1:26:50
De ce îmi spui aºa,
dupã luni ºi luni de minciuni?

1:26:53
De ce m-ai sunat
la miezul nopþii ºi plângi ºi--

1:27:00
S-a despãrþit de tine,
nu-i aºa?

1:27:06
Nemernicul ãla s-a despãrþit de tine
ºi tu þi-ai sunat vechiul prieten, preotul.

1:27:10
-Eu--Nu, nu,
acum are sens.

1:27:13
Doar cã...
1:27:15
în seara asta
nu-mi doresc sã fiu preot.

1:27:19
Oh, Brian.

prev.
next.