Quills
prev.
play.
mark.
next.

1:12:10
Scrisul meu trãieºte !
1:12:24
Du bestia asta înapoi în cuºcã !
1:12:29
Nu-mi spune.
Ai venit sã-mi citeºti pantalonii.

1:12:32
Nu mã þine în suspans.
Ce-o sã fie, 50 de biciuiri ?
O noapte pe roata de torturã?

1:12:38
N-o sã-mi mânjesc mâinile cu el.
1:12:41
Nici nu trebuie.
Asta-i prima regulã a vieþii politice, nu-i aºa ?

1:12:44
Cel care ordonã execuþia nu mânuieºte ºi lama !
1:12:49
Eºti norocos cã m-au forþat pe mine sã te pedepsesc.
1:12:52
Dacã ar fi fost dupã doctor, ai fi fost jupuit de viu.
1:12:54
Ei bine, doctorul e un bãrbat pe gustul meu.
1:12:57
Pentru numele lui Dumnezeu, ce mã fac cu tine ?
1:12:59
C-Cu cât mai multe îþi interzic, cu atât eºti mai stârnit.
1:13:04
Dezbracã-te.
1:13:41
ªi pantalonii.
1:13:46
Tu ai început joculeþul ãsta...
1:13:49
tu o sã-l termini.
1:13:52
Sau n-ai curajul ?
1:13:57
Cred cã nu.

prev.
next.