Remember the Titans
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:09
Blue, zmlkni.
:17:12
V tomhle autobuse se žádnej
èernoch pøedvádìt nebude.

:17:16
Ty taky.
:17:19
Dìlᚠdobøe.
:17:23
Ty taky mùžeš zmlknout.
:17:43
To je moje postel.
:17:51
A to je jeho postel.
:17:57
Na tohle já se dva týdny dívat
nebudu. Sundej to.

:18:02
Tak na ètrnáct dní zavøi oèi.
Nebo se dívej na svou zeï.

:18:07
Budu se dívat, kam se mi zachce.
A na tohle se dívat nechci.

:18:10
Dívej se skrz zeï Supermane,
protože ten plakát tam zùstane.

:18:25
Perou se!
:18:38
Myslíte, že jste drsòáci?
:18:42
Vypadáte jako banda chlapeèkù,
co si chtìli vyškrábat oèi.

:18:46
Mᚠvztek? Dobøe. Budeš ho
potøebovat, synku.

:18:50
Jste agresivní, ještì líp.
:18:51
Taky to budete potøebovat. Ale
vztekat se umí každé dítì.

:18:56
Ve fotbalu je nutné svou zlost
umìt ovládat.


náhled.
hledat.