San tau chi saidoi
prev.
play.
mark.
next.

:41:33
The drug?
:41:38
Mind your own end

prev.
next.