The Kid
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:38:44
Vill du komma in.
1:38:47
Ja.
1:39:03
Månen ser ibland orange ut
när den går upp, för ljuset

1:39:07
måste färdas genom mer
av atmosfären än när

1:39:11
månen är högt upp. De blåa
ljusvågorna skingras men det

1:39:16
röda ljuset tar sig igenom...
...bara ifall att du undrade.


föregående.
nästa.