Tillsammans
prev.
play.
mark.
next.

:54:00
Ana je kupila nešto za 3,5
ali nije zapisala šta.

:54:08
Biæe veoma sreæni.
-Neverovatno...

:54:13
Gorane!
-Da?

:54:16
Odluèili smo da neæemo
televizor. -Ne gnjavi.

:54:20
To je za decu.
-Rekli smo da neæemo.

:54:24
Ali deca žele televizor.
:54:29
Polovan je i crno-beli,
ali je ipak televizor.

:54:34
Lep je, zar ne, Stefane?
:54:38
Proverimo je li ispravan.
:54:42
Sad si ga kupio?
:54:48
Mislim da znam.
-Stvarno?

:54:51
Mislim da grgeè mora da ide.
-Da, grgeè.

:54:56
Mislim da veverica
treba da ide. -Zašto?

:54:59
Jer se penje na drvo.
-Ja mislim, tetreb.

:55:04
Zato što može da leti?
-Može i noj.

:55:07
Ne može.
:55:11
Možda riba. Ona pliva,
a veverica ne.

:55:17
To je tvoja odluka?
Nije dobro! Pogrešno!

:55:21
Mnogo smo oèekivali
od ove komune.

:55:24
Ne možemo više. Odluèili smo da se
preselimo u Majku zemlju.

:55:31
Zbog usranog starog TV-a?
-Ne radi se samo o televizoru.

:55:39
Ili zbog Pipi Duge Èarape?
Rekli su da je bacimo.

:55:49
Zato što je Pipi kapitalista.
-I materijalista.

:55:55
Jeste!
-To je knjiga za decu!

:55:59
Nema šta da se razgovara,
samo proèitajte knjigu.


prev.
next.