What Women Want
prev.
play.
mark.
next.

1:25:01
-Ce? As vrea sã pot citi gîndurile.
-Nu.

1:25:06
Mã gîndeam doar...
1:25:11
cum bãrbati ca mine
pot s-o dea în barã asa.

1:25:16
Nu cred cã mai sînt bãrbati ca tine.
1:25:19
Dacã ne-am sãruta, ar strica totul?
1:25:24
Ascultã-mã.
1:25:27
Cred...
1:25:30
cã esti una din femeile adevãrate.
1:25:33
Chiar asa cred.
1:25:42
Îmi pare rãu.
1:25:45
Dar doar voiam sã-ti multumesc.
1:25:49
Îmi pare atît de rãu.
1:26:23
Ei, cred, uh, cã ne vedem...
1:26:26
peste, sã zicem, trei ore si jumãtate.
1:26:33
Nick, pot sã spun...
1:26:35
cã stii sã sãruti exceptional.
1:26:39
Nu, vreau sã spun, chiar,
chiar exceptional.

1:26:42
Ei, nu m-am simtit
asa bine sãrutîndu-mã de--

1:26:49
Nu m-am simtit niciodatã
asa bine sãrutîndu-mã.

1:26:51
Nici eu.
1:26:54
-Nu trebuie sã parã ciudat la muncã?
-Nu.

1:26:57
Nu avem de ce sã fim jenati.

prev.
next.