Dak miu mai shing
prev.
play.
mark.
next.

:13:15
Suspectul a sãrit pe o macara.
:13:59
Nu miºca ! Stai !
:14:01
În genunchi !
:14:03
În genunchi ! Aruncã geanta !
:14:07
Aruncã geanta !
:14:10
Dã-te jos !
:14:12
Domnule, eu încercam sã fiu de ajutor.
:14:24
Cum þi-ai dat seama cã erau hoþi?
:14:26
Am ghicit, am intuit !
:14:30
Te bazezi des pe asta?
:14:31
Uneori !
:14:34
Nu þi-a fost fricã?
:14:36
La început nu,
dupã aia era prea târziu.

:14:38
Dar am dovedit cã intuiþia
mea a fost corectã.

:14:40
- ªtii kung-fu?
- Am învãþat la orfelinat.

:14:43
Când eram mic,
luam deseori bataie.

:14:46
Am jurat cã o sã mã fac mare
ºi puternic ºi o sã fiu poliþist.

:14:50
- Ai reuºit?
- Desigur !

:14:52
Dar antrenorul de la academie
era bãtãuºul de la orfelinat.

:14:56
Aºa cã, am plecat.
:14:57
Dacã aº fi fost în America !
M-aº fi înrolat în armatã. Sau la FBI.


prev.
next.