Dak miu mai shing
prev.
play.
mark.
next.

:17:00
Adu douã.
:17:05
Eu sunt Many Liu.
:17:08
Detectiv.
:17:21
Dl Liu?
:17:23
Spune-mi Many !
:17:25
Am multe talente.
Sunt detectiv de elitã.

:17:31
Ce vrei?
:17:34
Ajutã-mã sã-mi fac norma.
Treaba stã în felul urmãtor:

:17:40
Clientul meu este avocat.
Cautã bãrbaþi nãscuþi în 1958.

:17:45
ªtii anul meu de naºtere?
:17:48
Un poliþai þi-a luat o declaraþie.
E prieten cu mine.

:17:54
S-au nãscut mulþi în anul ãla.
:17:56
E nevoie sã fi petrecut un timp la orfelinat.
:18:03
Un fel de "timp la mititica"?
:18:05
Am formulat greºit.
Îmi pare rãu.

:18:08
N-am gãsit decât trei.
ªi am nevoie de cinci.

:18:18
Mã duc pânã la baie.
Vin imediat.

:18:23
Stai, Uriaºule !
:18:26
N-ai unde sã te ascunzi.
:18:28
Iartã-mã !
Mai dã-mi doar douã zile.

:18:32
Ai promis cã plãteºti azi.
:18:34
Te aranjãm noi !
:18:49
Te simþi bine?
:18:55
Da.
:18:58
Uºurel.

prev.
next.