Glitter
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
Stvarno želite da pevate
za tog lupaka?

:11:03
Doðavola, da!
:11:04
- Sigurna sam da zna da peva.
- Ne zna.

:11:06
Imaš neverovatan dar. Moraš
da ga iskoristiš. Mama ti je...

:11:10
- Zašto spominješ moju mamu?
- Oprosti, u redu? Oprosti.

:11:16
Treba nam novac. Znaš
da nam treba novac.

:11:18
Molim te, Billie. Molim te.
:11:21
Samo moramo da stojimo
u pozadini i radimo...

:11:24
- Ili kako veæ ide, i uzmemo novac.
- Znaš da to možeš.

:11:28
- Ovo nam stvarno treba.
- U redu, u redu! Prestanite!

:12:10
Hej, Billie. Možeš li da ponoviš stih
koji je otpevala Sylk?

:12:15
- Samo za pratnju.
- U redu.

:12:20
Stišaj skroz Sylk
i pojaèaj Billie.

:12:35
Skroz je pojaèaj.

prev.
next.