Gosford Park
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Ale je mi jej trocha ¾úto.
:47:05
- Isteže to nikdy nefunguje.
- Èo nefunguje?

:47:08
No, keï si muž ako on
vezme nie seberovnú,

:47:10
nemá na to rozum,
aby to zvládol.

:47:13
Myslím, že je to romantické,
zobra sa z lásky.

:47:16
Z lásky?
Nie v jeho prípade.

:47:18
Je to obyèajná špina.
:47:20
Ve¾avážený Freddie Nesbitt.
:47:23
To je na smiech.
:47:25
Nie, išlo mu
o peniaze jej otca.

:47:28
Bolo ich menej ako oèakával
a teraz to všetko utratil,

:47:30
všetko, èo mu ostalo
je jeho žena, za ktorú sa hanbí.

:47:34
A prišiel o svoje miesto.
:47:36
Chce, aby sa sleèna Isobel
zaòho prihovorila u Sira Williama.

:47:39
O èo ide?
:47:41
Zabudla som opra tú blúzku!
:47:44
Oh, ona ma zabije.
:47:47
Myslíš, že by som to
ešte mohla spravi?

:47:49
- Chceš, aby som šla s tebou?
- Nie.

:47:52
Zvládnem to.
:48:29
Èo robíte tu dole?
:48:31
Musím na zajtra opra
blúzku lejdy Trenthamovej.

:48:34
Umývadlo je v žehliarni.

prev.
next.