Gosford Park
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:40
Oh, selam. Güzel ev. Beðendim.
:05:48
- Selam, Ivor.
- Hoþgeldiniz, Leydim.

:05:51
Konstans, hoþgeldiniz.
:05:54
Merhaba, caným.
Sanki ismimi söylemesi lazým,

:05:57
Neden Konstans teyze demiyor?
:05:59
- Ben üst kat hizmetçisi deðilim.
:06:01
Hala þu berbat köpeði besliyor.
:06:03
Evet, nefret devam ediyor.
Yolculuðunuz kötü müydü?

:06:06
Evet, çok berbat.
:06:09
Arabayý boþaltmak için arkaya çek.
:06:18
Onu takip etseniz iyi olur.
Bayan Wilson sizinle ilgilenecek.

:06:24
Leydim.
:06:26
- Lordum.
- Mm-hmm.

:06:34
- Louisa.
- William.

:06:35
- Raymond. Ýyi av olacak.
- William.

:06:37
Bu nedenle buradayýz.
:06:40
Hepsini orada köþede býrak.
:06:44
Doðru etiketlendiðinden emin ol.
Yük asansörüyle yukarý çýkacak.

:06:46
Bunlar silahlar.
Silah odasý nerede?

:06:48
Saða doðru. Bekçi Bay Strutt'ý bul,
ne yapýlacaðýný gösterecek.

:06:52
- Ne yapýlacaðýný biliyorum.
Ellen, sen orada ne yaptýðýný sanýyorsun?

:06:55
Yaðmur senden önce valizleri alýp götürecek.

Önceki.
sonraki.