In the Bedroom
prev.
play.
mark.
next.

:27:03
Mislim da nisam. Isuse!
- I što æeš sad?

:27:08
Uèiti karate.
- To nije problem.

:27:12
Znam da ti je draga.
- Mnogi su mi dragi.

:27:16
Deèki su to vidjeli?
- Nisu, spavali su.

:27:20
Ostavio si je s njim?
:27:23
Otišao je. Vikala je na njega.
Imala je tavu u ruci.

:27:29
Zvao si policiju?
- Još nisam. - Nisi?

:27:34
Tek sam došao.
Nisam stigao.

:27:37
Ne, mama, ne zovi.
Prestrašit æe djecu.

:27:41
Moraš ih zvati.
- Ne, bilo je kratko.

:27:45
Nije bilo ozbiljno.
- A nije ni veza.

:27:49
Nije sad vrijeme za to.
- Kad jest?

:27:52
Kad ga baci u komu?
Ovo æe sad prestati.

:27:56
Doista?
:27:59
U jesen odlaziš.
Vodiš ih sa sobom?

:28:02
Što æe deèki kad nestaneš?
- Smiri se.

:28:07
Nije cura s faksa
kojoj doðeš na praznike.

:28:11
Nisi sam. Što prije
prekineš, bit æe bolje.

:28:22
Što možemo uèiniti?
- Ne znam.

:28:27
Moraš razgovarati s njim.
:28:31
Ne znam.
:28:35
Možda ima pravo,
djeca bi se prestrašila.

:28:39
Prespavajmo, pa æemo sutra.
:28:43
Hoæeš li ti zvati policiju
ili æu ja?

:28:46
Rekao sam svoje.
Zovi ako želiš.


prev.
next.