In the Bedroom
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:18:27
Kako si tokrat prišel
noter? -Skozi dimnik.

:18:41
Hvala.
:18:45
Želiš?
:18:48
To sem prinesel Jasonu.
-Kaj?

:18:52
To. Nisem vedel,
kam naj postavim.

:18:58
Èas je, da to dobi.
Meni niè ne koristi.

:19:02
Zelo bo vesel.
Vse boljši je.

:19:06
Sem slišal.
:19:08
Moral bi priti na tekmo.
-Nisem prej vedel.

:19:16
Sta z njim?
:19:20
Te niè ne briga.
:19:22
Moja fanta sta,
pa me ne briga?

:19:26
Veš, kaj mislim.
:19:32
Razmišljam, da bi se vrnil.
K tebi in fantoma

:19:39
Kaj pa govoriš?
:19:42
Rad bi se vrnil k tebi.
:19:47
Spremenil sem se.
:19:55
Te je oèe vzel nazaj v
tovarno konzerv? -Duhovito.

:19:59
Dobivaš moje èeke? Saj ti jih
pošilja oèetov raèunovodja?


predogled.
naslednjo.