In the Bedroom
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
Yemek yemek.
:44:42
hoþ bir yer.
:44:53
Ýçecek bir þeyler ýsmarlayabilir miyim lütfen.
Cola Turca gibi, ve yiyecek ne olursa.

:45:04
-Almanca biliyor musun?
-Hayýr.

:45:07
Fark etmez yiyecek olsun da.
Ekmek falan...

:45:12
Burada basit bir kuralýmýz vardýr.
Yemek yada yememek.

:45:16
-Ben kesinlikle yiyeceðim!
-balýk

:45:19
balýk, balýk harika olur. Harika!
:45:40
-Çok iyiydi.
-Evet, simdi de ödeme zamaný.

:45:44
Ne kadar?
:45:47
On.
:45:48
On mu?
:45:50
-Mark.
-Alman marki mi?

:45:53
Alman, Alman, Alman.

Önceki.
sonraki.