In the Bedroom
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:15
Bekle seni !
:54:20
simdi yakalayacaðým seni.
:54:25
Si.tir! Niye bu þey çalýþmýyor?
:54:28
Hey, sen! Bir el atsana!
:54:38
Oh, Allahim, oh Allahim.
:55:01
Çýldýrmýþsýn!
:55:06
Saða doðru!
:55:27
Bu doðru olamaz!
Çýldýrmýþ!

:55:30
Suratýna yeni bir sekil vereceðim!
:55:34
Seni yakalayacaðým!
:55:39
Bekle seni gö.herif!
:55:42
-Seni duyamýyorum!
-bekle biraz sonra ellerim üzerinde olacak.

:55:51
Si.tir! Si.tir! Si.tir!
:55:56
Sizi gö.verenler!

Önceki.
sonraki.