Josie and the Pussycats
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:00
Fakt: Oni neplatí danì.
:34:02
Fakt: Neplatí úèty.
:34:04
Ale hlídají dìti dìlají
and další nenároèné práce...

:34:07
proto mají tolik penìz jako jiní
za tìžkou manuální práci.

:34:13
Ale dnešní dìti nejsou hloupé.
:34:16
Vùbec nic nekupují.
:34:19
Proto vláda umisuje skryté zprávy...
:34:22
do dnešní rockové muziky.
:34:25
Výsledek?
Mùžeme je donutit nakoupit cokoliv.

:34:29
Budou nakupovat nové trendy každý týden
:34:31
a to je dobré pro ekonomiku.
:34:33
A co je dobré pro ekonomiku,
je dobré pro stát.

:34:37
Bože požehnej Spojeným Státùm Americkým,
:34:40
nejlepší zemi na svìtì.
:34:45
Jak mùžete kontrolovat rockové skupiny?
:34:49
Co když najdou ty zprávy ve své hudbì?
:34:52
Nikdy vám nebylo divné, proè tolik
hvìzd umírá pøi leteckých haváriích?

:34:57
Nebo na pøedávkování drogami!
:35:01
Dìláme to už dost dlouho.
:35:03
Když zaènou být moc zvìdaví,
máme nekoneènì možností.

:35:07
Bankroty, skandály,
náboženské pøeorientování.

:35:10
Dìláme speciální televizní poøady,
:35:13
na vysvìtlení,
co se s nimi vlastnì stalo.

:35:26
Líbí se mi ten o Liefu Garrettovi.
:35:35

:35:37
Zdi sou hebouèký.
:35:41
Pøipravili jsme nìjaké nástroje.
:35:44
Doufám, že se vám líbí.
:35:48
Jsou nový a znaèkový.
:35:50
To se mi líbí.
Má to lesklý knoflíky.

:35:54
Ne. Ne, ne, ne.
Ne, ne, ne, ne, ne.

:35:58
Ne, ne, ne, ne, ne.
Na to nesahejte.


náhled.
hledat.