K-PAX
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:03
Hala ayný kasabada mý yaþýyor?
:17:05
Hayýr.
:17:08
Orasý küçük, ama bakýmlý bi yer .
Aðaçlar var...

:17:20
Ve nehir.
:17:26
Bana K-Pax'ý hatýrlatýyor,
nehir hariç.

:17:34
Söyle bana, hamile kýzla evlendi mi?
:17:40
Ne heykel ama! Evet, evlendiler,
fakat kýz þimdi hamile deðil.

:17:44
Bu 6 yýl önce idi.
:17:48
Adýný unuttum.
:17:55
Sana adýný söylemedim ki.
- Peki þimdi söyleyebilirmisin?

:18:15
sara.
:18:25
Çocuklarý, erkek mi kýz mý?
:18:33
Rebeka...
:18:48
Önümüzdeki hafta doðum günü.

Önceki.
sonraki.