Liam
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Ve ben de ailemin aç kalmasýna
seyirci kalmayacaðým.

:21:03
Aç kalmazlar. Teresa çalýþýyor,
Con çalýþýyor.

:21:06
-Kazandýklarý para ne ki.
-Ben çalýþacaðým...

:21:08
-Nerede?
-Çalýþacaðým.

:21:09
Eðer senin gururun ile soframa yemek koyma
arasýnda seçim yapmak zorundaysam...

:21:12
-O papazdan uzak dur.
-...soframa yemek koyacaðým.

:21:14
Bir papazdan hiç bir þey istemiyorum!
:21:55
Tanrý aþkýna,
birbirinizle konuþur musunuz?

:22:18
Aggie'den borç isteyecek misin?
:22:23
Neden?
:22:27
Ýhtiyara birkaç litre alacaðým.
:22:32
Ona birkaç litre alacaðým,
o bana biraz iþ bulacak.

:22:39
Evlendiðim adam bunu asla
yapmayacaðýný söylemiþti.

:22:46
Yalan söyledi.
:22:56
Bir fincan çay ister misin?

Önceki.
sonraki.