Liam
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:01
Yapma!
:58:05
Nasýl yiyeceðiz?
:58:13
Dardayýz. Sana ödeyemeyiz
çünkü dardayýz.

:58:16
Hiç lanet paramýz yok.
Dardayýz.

:58:20
Bunu anlayamýyor musun,
seni Yahudi piçi?

:58:23
Sana ödeyemeyiz
çünkü dardayýz!

:58:37
Gözündeki çapaðý bile alýr, bu adam!
:58:46
Ne?

Önceki.
sonraki.