Liam
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:11
Beni kutsa, çünkü günah iþledim.
Son itirafýmdan beri 4 hafta geçti.

1:14:15
Çocuklarýma ne yapýyorsun?
1:14:39
-Ýþe geç kalýyorsun.
-Gitmiyorum.

1:14:43
Bahse girer misin?
1:14:45
Artýk orada çalýþmak istemiyorum.
1:14:48
Neden?
1:14:52
-Öyle.
-Neden?

1:14:56
Neden?
1:15:31
Þunu iletir misin?
1:15:33
Kaç kilo?
1:15:49
Ülkemden defol.

Önceki.
sonraki.