Memento
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:01
jak se mùžu uzdravit?
:36:06
Jak se mám uzdravit,
když nemùžu

:36:09
cítit èas?
:37:21
Taky ztratila nìkoho blízkého.
:37:23
Pomùže ti pøekonat smutek.
:37:50
Testovali Sammyho nìkolik mìsícù.
:37:52
Pokaždé byly pod proudem
stejné objekty.

:37:56
- Co to sakra je?
- Test, Sammy.

:37:58
Nechcete si otestovat tohle?

náhled.
hledat.