Not Another Teen Movie
prev.
play.
mark.
next.

:09:07
Priscilla, tu si.
:09:09
Jake, treba mi
M-na-èetvrti-stupanj-P.

:09:14
Malo da poprièamo.
:09:19
Bože.
:09:21
Ja sam shvatio, Priscilla.
:09:27
Ostavljaš me zbog njega?
:09:29
Žao mi je, Jake.
Upoznali smo se za proljetnog odmora.

:09:36
Ja nisam obièan.
:09:39
Ostavljaš me zbog njega?
:09:41
Zove se Les...
:09:43
...i najljepša je stvar
koju sam ikad vidjela.

:09:50
Takoðer i njegova torba.
:10:20
Janey Briggs,
molim da se javi u kancelariju.

:10:28
Biti student preko razmjene
je zastrašujuæe...

:10:31
...prilagoðavanje na
novu školu, novu zemlju.

:10:34
Ali vidjet æeš da studenti
ovdje sve prihvaæaju.

:10:38
Tako sam sretna
što sam u Americi.
Imaš sunèani raspored.

:10:45
Imaš svoj raspored?
Ne treba mi.

:10:48
Idem u školu da budem
predmet požude...

:10:50
...za jadne štrebere koji
ne mogu ništa pojebati.

:10:55
Nije li to divno?
:10:57
Janey, uði.
:10:59
Ovo je Areola,
naš student iz razmjene.


prev.
next.