Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:09
-Jake?
-Þef, Market nasýl?

:43:11
Güzel, yað fiyatlarý düþmüþ.
:43:13
Sen ne bok yiyorsun burada?
:43:15
Bazý dosyalarý temizliyordum.
Þimdi hepsi bitti.

:43:18
-Sen beni mi çekiþtiriyorsun?
-Hayýr, gitmem lazým.

:43:23
Beni mi çekiþtiriyorsun?
:43:25
Kapa çeneni.
:43:35
Orospu çocuðu.
:43:54
Öyle kal.
:44:26
Hadi gidelim.

Önceki.
sonraki.