Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:00
Jake! Ne bok dönüyor ortada?
:48:04
-Neler oluyor?
-Þimdi deðil! Onu kaybedeceðim.

:48:06
Bu Torch.
Sen Torch'u yakaladýn, arabadaydý .

:48:08
Hayýr, O, o deðildi. O bir anahtardý.
:48:10
-Onu bulmaya gidiyorum.
-Jake, Bir dakika bekle!

:49:08
Sende ne sikimsin?
:49:09
Sende ne sikimsin?
:49:29
Parçala onu!
:49:54
Geri çekil.

Önceki.
sonraki.