Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:38
Bir anakuzusu için hiçte fena deðil ha?
1:24:41
Gazeteleri þimdi mi arayayým sonra mý?
1:24:56
Dur.
1:25:05
Beni öldürürsen, kendini de öldürürsün.
1:25:15
Güvenli, Luc Savard.
1:25:52
Beni ele geçirirsen ne kazanacaksýn?

Önceki.
sonraki.