Tremors 3: Back to Perfection
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:01
Burt voIá Nancy a Mindy. SIyšíte?
1:06:05
SIyšíte mì?
1:06:09
Tady Burt. Ozvìte se. Nancy? Mindy?
1:06:13
-Nancy? Mindy? Ozvìte se. Tady Burt.
-Takže ty odjíždíš?

1:06:17
Nemùžu podnikat tam,
kde mi sežerou zákazníky.

1:06:22
-To asi ne.
-Nancy, Mindy, tady Burt. Ozvìte se!

1:06:26
Zatracenì! Doufám, že jsou v poøádku.
1:06:32
NᚠpøíteI EI BIanco se koneènì bIíží.
1:06:35
Nebojte se,
sem se žádný drapák nedostane.

1:06:44
A co StøíIející zadek?
1:06:55
RychIe. Vezmu si pušku!
1:06:58
Bìžte! RychIe!
1:07:00
Tudy, do bezpeènostní komory!
1:07:04
RychIe!
1:07:09
Zavøete to!
1:07:17
-Co je to? Potraviny?
-Nìco Iepšího. PoIotovary.

1:07:21
Nejvýživnìjší potraviny, jaké existují.
1:07:25
Jak dIouho tu vydržíme?
1:07:29
Šest, sedm Iet.
To záIeží na tom, koIik toho sníte.

1:07:44
Ten hajzI ty dveøe roztaví.
1:07:46
Do háje s tím jeho butanovým zadkem.
1:07:50
Na to zapomeò! Sem!
1:07:54
-Únikový tuneI!
-Mám tì ráda, Burte.

1:07:58
To bys mìIa! RychIe, bìž!
1:07:59
Co až ty potraviny sežere?

náhled.
hledat.