Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:10:00
Poèakaj. Tole?
David! David!

:10:02
Ok, ok, vsi èakajo na tebe.
:10:04
- Spremenila si frizuro.
- Da. In David...

:10:08
prièakujejo se mnenja.
:10:19
A sanjaš o odboru-
Sedmih palèkih, kot jih imenuješ?

:10:23
Kihec, Sramežljivko...
:10:26
Zaspanko...
:10:27
Veselko...
:10:28
Glavko..
:10:29
Tepko...
:10:30
in seveda Godrnjavko.
:10:32
Kako je bilo v Aspenu?
:10:35
Dobro.
:10:36
Torej, hoèem odgovore in to takoj.
:10:47
Kako gre?
:10:48
Še vedno gledajo name,
kot da bi bil star 11 let.

:10:52
Vse bo podedoval.
:10:55
Vse bo dobil.
:10:57
Bojiš se svojih sanj, ali ne?
:10:59
V vsakem primeru je noèna mora.
:11:01
Si tako razglaš to,
kar se ti je zgodilo?

:11:04
- Kaj?
- Kar se je zgodilo s tvojim obrazom?

:11:07
- Ne pogovarjam se veè s tabo.
- In noèeš mi pokazati obraza?

:11:10
Ne!
:11:15
- Veš zakaj si tu?
- Pogovor, kava...

:11:18
David, del, kjer debatirava
in se boriva...

:11:22
in se spoznavava delèek po delèek...
:11:25
Ne. Ne bo šlo.
:11:26
To bova morala preskoèiti,
ker si obtožen umora.

:11:31
Èez štiri tedne bo sodnik
odloèil o tvoji usodi

:11:34
na osnovi tega,
kar bom jaz napisal.

:11:36
- Torej se boš pogovarjal z mano.
- Nobena umora ni.

:11:40
Nobenega umora ni!
:11:44
Nikoli se ni zgodil!
:11:47
- Z nikomer se mi ni treba pogovarjati!
- Naj pomagam?

:11:51
- Zaboga, odidi proè od mene.
- Poèasi, sonèek.

:11:53
Poèasi, "faca".
Cela tvoja zgodba je polna lukenj!

:11:56
Nehaj. Nehaj!
:11:57
Prosim, èe takoj odideš.
Jaz prevzamem odgovornost.


predogled.
naslednjo.