Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:13:02
da se jaz nepopisno bojim...
:13:06
višin.
:13:09
Ironija se nadaljuje.
:13:11
Ko je njega in mamo
povozil pijan najstnik...

:13:15
na Silvesterski veèer pred 10 leti,...
:13:18
je zapustil kljuèe...
:13:19
kraljestva...
:13:22
meni.
:13:24
51 odstotni lastniški delež.
:13:25
49% pa ima skupina
sedmih èlanov odbora,

:13:28
ki so vsi mislili, da so prvi v vrsti.
:13:32
In ti verjameš, da te je
odbor - Sedem palèkov...

:13:36
postavil sem, da bi prevzel
nadzor nad tvojim podjetjem?

:13:42
Kaj to tebi mar?
:13:43
Samo pogovarjava se.
:13:47
In nocoj je sreda zveèer...
:13:49
in jaz hodim v Black Angus na veèerjo
z mojima hèerkama ob sredah zveèer.

:13:53
Torej bom moral kmalu iti.
:13:55
Saj razumeš,
da je najin èas omejen, kajne?

:14:01
Èe spregovorim, ...
:14:04
boš mislil le, da sem nor.
:14:18
Z vsem možnim spoštovanjem,
ki ga lahko nudim èloveku,...

:14:21
ki nosi masko iz lateksa in
razpreda teorije o zarotah, David,...

:14:26
verjemi mi,
ti si že prestopil to mejo.

:14:30
Uživaj ob veèerji.
:14:34
V življenju obstaja
pet osnovih èustev, David.

:14:39
Povej mi, katero èustvo
je zgrabilo njega, ...

:14:43
preden je vstopil v tisto celico?
:14:46
Je bila to krivda?
:14:48
Sovraštvo?
:14:51
Sram?
:14:55
Mašèevanje?

predogled.
naslednjo.