Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:39:00
da ne bi nikoli spala s tabo.
:39:04
Toèno tako, Julie.
:39:07
Zagotovo je izèrpana od poskušanja
biti zabavna zate celo noè.

:39:10
Hej, Julie.
:39:13
Oprosti.
:39:15
Je že v redu.
:39:17
Nikoli nisi bil na
voljo za svoje prijatelje

:39:19
dokler niso obupali nad tabo.
:39:26
Saj te ne odrivam.
Samo...

:39:30
rad bi bil nekaj èasa sam.
Zaupaj mi.

:39:33
Imam veliko stvari,
za katere moram skrbeti.

:39:36
In èe sva prijatelja,
kar tudi sva, ...

:39:39
potem boš to razumela.
:39:42
Oprosti.
Postala sem èudna.

:39:47
Zamudila sem avdicijo in...
:39:50
hudo mi je,
ker me nisi povabil na zabavo.

:39:59
Se mi hoèeš oddolžiti?
:40:02
Ne bom povedala živi duši.
:40:23
Bi napisal zgodbo o meni,
èe posnamem CD?

:40:26
Seveda bi.
:40:35
Ti je všeè moja glasba?
:40:39
Polna življenja je.
:40:45
No, èe jaz ne bi bila jaz,
bi kupila svoj CD.

:40:48
Veš, èe lahko ganeš eno osebo...
:40:53
Uau.

predogled.
naslednjo.