Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:00:04
Še en kozarèek, še en Bud.
:00:06
- To je na raèun hiše.
- Zakaj?

:00:08
Paè je, kurbir.
:01:02
Patron!
:01:13
Stari, popravi si
svoj zjebani obraz.


predogled.
naslednjo.