Vanilla Sky
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:26:01
- Preživela si nesreèo.
- Kakšno nesreèo?

:26:04
Èigavo truplo je bilo? Èigavo?
Bil je odbor, bili so "Sedem Palèkov".

:26:07
- Nisem bila v nesreèi!
- Ukrasti mi hoèeš življenje!!

:26:10
Seveda nisi bila v nesreèi.
:26:12
Zdaj pa sem obtožen
za jebeni naklepni umor.

:26:15
Jaz sem Sofia. Prosim.
:26:18
Povej to njim.
:26:21
Tukaj David Aames.
:26:24
Tukaj David Aames, potrebujem pomoè.
:26:25
Tukaj imam vsiljivca.
Ujel sem vsiljivca,

:26:28
ki je vstopil v moje stanovanje.
:26:29
Bog. Zbudi se, èlovek.
:26:35
Si resen?
:26:46
Pustili so me èakati tri ure.
Ne povedo mi niti ene novice.

:26:49
Tile mislijo, da sem
imel kaj s tem.

:26:51
Fantje, dajte nama minuto, ja?
:26:53
Detektiv Larson, detektiv
Andrews, hvala, hvala lepa.

:26:59
Mislijo, da sem imel
kaj s tem.

:27:01
To bom uredil na enak naèin
kot bi to storil tvoj oèe. Prav?

:27:06
Rešil sem zadevo.
:27:08
Rešil si jo?
:27:10
Kje je ona?
:27:13
Vse bo v redu z njo.
No, cela ta kartoteka bo...

:27:20
Hvala bogu, da si tu.
:27:22
Je že v redu.
:27:25
Ljubim jo.
:27:28
Ja. Zdaj bi rad, da pogledaš te fotografije,
potem jih bom unièil.

:27:32
Sofijina izjava je prav tako tu.
:27:34
Ne bo obstajala.
:27:37
Ne bo vložila tožbo.
:27:42
Tožbo proti meni?
:27:44
David, zbudi se.
:27:49
Kot prijatelj...
:27:53
Mislim, da bi moral videti,
kaj si naredil Sofiji.

:27:59
Tisk se tega ne bo polastil,
èe boš hitro spravil proè.


predogled.
naslednjo.