Vanilla Sky
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:17:48
Älskar du mig?
Älskar du verkligen mig?

1:17:52
Om du inte gör det,
måste jag döda dig.

1:18:00
I mitt nästa liv...
1:18:02
I mitt nästa liv vill jag
födas som det här födelsemärket.

1:18:07
Allvarligt, det här födelsemärket.
1:18:10
Du måste ha bikini på dig
på jobbet så att jag kan andas.

1:18:16
Jag älskar dig. Älskar dig.
1:18:22
Jag älskar dig.
1:18:24
Jag kan bo där.
1:18:32
Är det här en dröm?
1:18:35
Absolut.
1:18:47
Vi pratade om
stora grejer, små grejer...

1:18:50
...och stora grejer.
1:18:53
Men med Sofia
var det alltid mitt emellan.


föregående.
nästa.