Vidocq
prev.
play.
mark.
next.

:27:05
Mogu li da razgovaram sa vama?
-Ne sada.

:27:08
Dobro.
:27:09
I razgovor o Vidocqu,
je li to moguæe?

:27:12
Louis Belmont, Simon Veraldi,
može li se o njima prièati?

:27:16
Vi ste jedini u Parizu
koji nosi takvo odlièje.

:27:20
Ne znam o èemu govorite.
:27:23
Vi ste ubili Belmonta i Veraldia.
Imam dokaze.

:27:26
Vi ste taj!
Ubica munjom!

:27:28
Dobro. Ja sam ubica
munjom. Ko ste vi?

:27:32
Ja sam Etienne Boisset. Novinar.
:27:36
Istražujem smrt Vidocqa.
:27:56
Vi niste Azijat.
-Imate veliku moæ opažanja.

:27:59
I govora.
:28:03
Èešalj za moju prièu.
-Zašto?

:28:05
Reæiæu vam šta znam,
a vi ih vratite.

:28:08
Važi?
-Ne, oni su dokaz.

:28:11
Optužuju vas za ubistvo.
:28:14
Zar vam ja lièim na èudovište?
:28:20
Slušam vas.
:28:26
François, poznajete me.
:28:28
Ne možete me optužiti za...
:28:32
Niste li im vi stavili šešire?
:28:35
Preah, prokletstvo.
Šta vam se dogodilo?

:28:41
Ne mogu dugo vas pokrivam.
Zanemario sam svoje saradnike, ali...

:28:48
Pre dve nedelje primio
sam pismo sa novcem.

:28:51
Morao sam da stavim èešalj
u Belmontov šešir,a onda i u Veraldijev.

:28:55
Uradio sam šta su tražili.
Ne znam ko je platio.


prev.
next.