Waking Life
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:32
-Sara, bana sorduðun þeyi
dener misin?

:03:36
-Peki.
-Biraz daha
yumuþak olabilir mi?

:03:38
-Tamam.
-Titreþimli. Yalnýzca dene
ve ne düþündün gör.

:03:40
-Ama istediðim...
:03:43
yani istediðim seslerin zengin
ve belki birazcýk dalgalý olmasý...

:03:47
akortsuzmuþ
gibi.

:03:49
-Yani þöyle...
-Birazcýk da
arka arkaya çalýnmalý.

:03:52
- Tamam, merak ettiðim buydu.
:03:54

:03:58
Tamam oldu.
:04:00
- Gösteriþli.
:04:02
Tamam, 20'den alalým, lütfen
:04:06
-Erik, 20'den alýyoruz
-Tamam

:04:08
1, 2, 3.
:04:10

:04:27


Önceki.
sonraki.