Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:01
Кръвта трябва да остане
върху острието.

:01:07
Един ден ще разбереш.
:01:17
Малко си спомням от онези времена.
:01:20
А останалото. . .
:01:22
Останалото дойде от мечтите.
:01:28
Свети архангел Михаиле,
пази ни в битка.

:01:32
Бъди наш закрилник. . .
:01:34
. . . от клопките. . .
:01:37
. . . и от лукавостта на Дявола.
:01:40
Кой е този, сине?
- Свети Михаил.

:01:45
И какво е сторил той?
- Прокудил Сатаната от Р ая.

:01:49
Браво, момчето ми.
:02:57
Нека с вас бъде силата на Светия Дух

Преглед.
следващата.