Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:00
и любовта на пресветата Дева.
:03:29
Хей, малък!
- Джони !

:03:32
Кои ще се бият?
- Местните срещу Разярените зайци.

:03:36
Ти за кои си?
- За Разярените зайци, естествено.

:04:18
Е, Монк.
:04:19
С нас ли си, или не?
:04:22
Само ако ми платиш добре.
:04:26
Ще ти дам по 10 долара на разрез.
:04:29
По десет?
- Имаш думата ми.

:04:37
По десет на разрез?
- За нов разрез.

:04:43
Тогава съм с теб.

Преглед.
следващата.