Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:20
Този .
:08:23
Нашата кралица
направи своя избор.

:08:44
Господине. . . Вашата дама .
:08:48
Службите в църквата се провеждат. . .
- Върви по дяволите.

:09:02
Какво правиш?
- Танцувам .

:09:03
Защо избра мен?
- Няма значение.

:09:06
Защо не ми кажеш?
:09:17
Не съм много по танците.
- Просто се отпусни .

:09:20
Не бях ходил на танцова забава .
- Не си гледай в краката .

:09:26
Можеш да ме притиснеш, ако желаеш .
:09:39
Защо не танцуваш с Джони?
:09:44
Защото. . .
:09:47
Не искам него.

Преглед.
следващата.