Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:09
Слушай какво ще ти кажа .
:09:12
Пет пари не давам за умуванията ти,
празноглавец такъв.

:09:19
Това е в общи линии .
:09:23
Искам да отидеш там -
лично ти, а не друг. . .

:09:26
Не някой от лакеите ти,
искам да отидеш ти . . .

:09:30
И искам . . .
:09:33
. . . да накажеш . . .
:09:36
. . . човека, отговорен . . .
:09:42
. . . за убийството. . .
:09:44
. . . на горкото малко зайче.
:09:52
Ясно ли е?
:09:58
Да .
:10:01
На излизане си вземи свястна мръвка .

Преглед.
следващата.