Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:11
Тоя е платил 300 долара ! Хванете го !
:00:14
Татенцето ти ли те отърва?
Може ли да плати и за мен?

:00:18
Има опасност от нападение
на ъгъла на 2 1 -а и 2-о авеню.

:00:22
Там има около 500 въоръжени .
:00:30
Опитват се да прекъснат
всички линии !

:00:36
Бунт на 4-и кей,
северната част на реката .

:00:39
Има убити негри .
Тълпата ще унищожи участъка .

:00:45
Свий й чантата !
:00:49
"Лексингтън Авеню" и 46-а улица .
:00:51
Тълпа нахлува по 2-о авеню
и 2 1 -а улица .

:00:55
Има опасност за палеж на сградата .
Всичките 300 полицаи са ранени .

:01:00
Пратете 100 души да разпръснат
тълпата край къщата на кмета .

:01:04
Сграда на 33-а улица - запалена .
:01:08
Музеят на Барнъм е в пламъци !
Бягат животни !

:01:28
Военните кораби "Либърти"
и "Пасаик" - в готовност.

:01:32
Чакат заповед за стрелба по тълпата .
:01:35
Тълпата се насочва
към редакцията на "Трибюн" .

:01:38
От 16-и : тълпата се приближава
към участъка . Нямаме хора .

:01:42
7-и полк пристигна .
Движи се в посока "Бродуей" .

:01:48
Тълпата е над 4500 души !
Ще запалят моста на Харлем !

:01:52
Мостът "Харлем" ще бъде подпален !
- Плъховете завладяха града !

:01:59
8-о авеню, близо до 32-а улица .
На 2-о авеню и 28-а улица


Преглед.
следващата.