Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:06
Огън !
:06:35
Копелета !
- Шанг, недей !

:06:42
Мъртъв е.
:07:10
Благодаря на Бога,
:07:13
че умирам като истински американец.

Преглед.
следващата.