Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:28
Утре сутрин съберете
хората ни на доковете.

:00:31
Искам на всеки да бъде дадена
топла супа и хляб.

:00:40
Нощес ще погребваме доста гласове.
:01:00
Запалиха свещи върху труповете,
за да могат близките им,

:01:05
ако имаха такива,
да ги разпознаят в тъмното.

:01:09
Градската управа го уреди безплатно.
:01:14
Шанг, Джими, Злата Маги,
:01:18
Макглойн и много други .
Приятел или враг. . .

:01:24
Вече нямаше значение.
:01:45
След цели 4 дни и нощи
тълпата бе най-после овладяна .

:01:51
Така и не узнахме колко са загинали,
преди градът да бъде избавен .

:01:58
Баща ми казваше, че сме родени
в кръв и изпитания .


Преглед.
следващата.