Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:00
"Тhе Наnds Тhаt Вuilt Аmеriса" -
написана и изпълнена от U2

:05:39
Превод и субтитри
СИБИН МАЙНАЛОВСКИ

:05:42
Редактор - ®Wizard®
:05:48
Филмът е обработен в
Wizard Home Cinema Studio


Преглед.
следващата.